Amb el pas del temps, l’ús de cookies és cada vegada més important en la navegació per Internet. Se solen utilitzar, principalment, per a guardar informació de navegació de l’usuari. No obstant això, el tractament de dades que es fa a través d’elles pot vulnerar la seva privacitat. Per aquest motiu, mitjançant les directrius 03/2022 del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD/EDPB) sobre patrons enganyosos, la Unió Europea es va proposar regular el seu ús.

Per a adaptar la normativa espanyola a les noves directrius de la Unió Europea, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va publicar, el juliol de 2023, una nova versió de la guia de cookies. En aquest nou document, l’AEPD va descriure tots els nous criteris sobre l’ús de cookies en pàgines web. A més, va deixar un marge de temps per a la seva implementació.

Des de SETEMCAT volem informar els nostres clients i lectors que aquest període transitori va finalitzar el passat 11 de gener de 2024. En conseqüència, totes aquelles empreses o particulars que disposin de pàgina web han d’assegurar-se de complir amb aquesta nova normativa. Per aquest motiu, és important recordar quins són aquests nous canvis.

Acceptar o rebutjar l’ús de cookies, ara més fàcil i intuïtiu que mai

En primer lloc, les accions per a acceptar o rebutjar les cookies deuen:

  • D’una banda, situar-se a la vista per a l’usuari, en un lloc de la pantalla on siguin fàcils d’identificar.
  • D’altra banda, tenir un format destacat, estant també al mateix nivell. En aquest sentit, és necessari evitar situacions en les quals rebutjar les cookies sigui més difícil que acceptar-les.

A més, la nova normativa destaca la importància d’oferir a l’usuari la possibilitat de revocar, de manera fàcil i intuïtiva, el consentiment una vegada hagi acceptat les cookies. Per exemple, això últim es pot implementar mitjançant un accés senzill i permanent al sistema de gestió o configuració de les cookies de la pàgina web.

Els nous criteris segons el tipus de cookies

D’una banda, les cookies en les quals és el propi usuari qui pren decisions sobre elles són considerades com a cookies tècniques i no requereixen el seu consentiment. No obstant això, aquestes no poden ser usades per a altres finalitats. Per exemple, l’idioma de la pàgina web o el tipus de moneda amb la qual realitzen transaccions són dos exemples d’aquesta mena de cookies.

D’altra banda, també ens podem trobar que sigui l’editor o propietari de la pàgina web qui decideixi sobre les cookies. En aquest cas, basant-se en la informació obtinguda de l’usuari,  l’editor l’haurà d’informar i oferir, de forma destacada, l’opció d’acceptar-les o rebutjar-les. Malgrat això últim, l’editor tampoc podrà usar aquest tipus de cookies per a altres finalitats.

Pagar per rebutjar les cookies, una possibilitat més

Finalment, l’AEPD obre la possibilitat perquè sigui possible denegar l’accés al sistema als usuaris que decideixin no acceptar les cookies. En aquest cas, se’ls pot oferir, de manera alternativa, l’opció de pagar perquè puguin continuar navegant sense ser rastrejats, sempre que se’ls hagi informat correctament.