shutterstock_98507894Anunci d’acord entre la Comissió Europea i els EUA per a les transferències internacionals de dades

Posted: 4 febrer 2016 00:40 PT

Segons informa l’AEPD en la seva nota de premsa publicada el 03/02/2016, la Comissió Europea ha anunciat un nou acord en relació a l’última sentència de 6 d’octubre sobre “safe harbor”. El Propòsit d’aquest nou marc, és permetre seguir operant la transferència internacional de dades amb empreses dels EUA, això sí, sota un nou marc jurídic de garanties equivalents a les ofertes per la Unió Europea per a la realització de transferències internacional de dades.

El nou marc legal es basaria en els següents punts:

  • Fortes obligacions a les empreses que tractin dades de ciutadans europeus:

Les empreses nord-americanes que vulguin importar les dades personals d’Europa s’hauran de comprometre a obligacions fiables sobre la quantitat de dades personals que processin i garantir els drets individuals.

El Departament de Comerç vetllarà pel compliment del nou acord. Així mateix, qualsevol empresa Europea que tingui la intenció de tractar dades de recursos humans, s’ha de comprometre a complir amb les decisions de les autoritats de control europees.

  • Garanties clares i obligacions de transparència en l’accés per part del govern d’Estats Units:

EUA ha donat garanties per escrit a la UE que l’accés de les autoritats públiques per a l’aplicació de la llei i la seguretat nacional, serà sempre dins de les limitacions, garanties i mecanismes de supervisió. Les excepcions han de ser utilitzades només en la mesura necessària i proporcionada.

En virtut de la nova disposició, EUA ha descartat la vigilància massiva indiscriminada de les dades personals transferides a EUA

Per al control periòdic del funcionament de la disposició, hi haurà una revisió conjunta anual, que inclourà també la qüestió de l’accés de seguretat nacional. La Comissió Europea i el Departament de Comerç dels Estats Units duran a terme la revisió i convidaran a la mateixa, a experts nacionals d’intel·ligència de les autoritats de protecció de dades de Estats Units i Europa.

  • La protecció efectiva dels drets dels ciutadans de la UE amb diverses possibilitats de recurs:

S’oferiran diverses possibilitats de reparació a qualsevol ciutadà que consideri que les seves dades hagin estat utilitzats de manera incorrecta en virtut de la nova disposició. A més, les empreses tindran uns terminis determinats per donar una resposta a les queixes.

DPA europees podran derivar les queixes al Departament de Comerç i a la Comissió Federal de Comerç. La resolució alternativa de conflictes serà gratuïta.

Per a queixes sobre el possible accés de les autoritats nacionals d’intel·ligència, es crearà un nou Defensor.

  • Propers passos

El Col·legi ha ordenat al vicepresident Ansip i el comissionat Jourová per preparar, en les pròximes setmanes, un projecte de “decisió – adequació”, el que podria ser adoptat pel Col·legi després d’obtenir l’assessorament del Grup de l’article 29 i amb la consulta prèvia d’un comitè compost per representants dels Estats membres.

Al seu torn, la part nord-americana farà els preparatius necessaris per posar en marxa el nou marc, els mecanismes de supervisió i nou Defensor del Poble.

Tota la informació completa la pots descarregar en aquest enllaç:  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_02_03-ides-idphp.php