El 12 de gener de 2022 es va publicar al BOE la Resolució del 29 de desembre de 2021, de la Direcció General del Treball, per la qual s’enregistra i publica el IV Conveni col·lectiu estatal de la indústria, les noves tecnologies i serveis del sector del metall, on s’amplien els terminis d’impartició  de de la formació (Metall-Indústria) en prevenció de riscos laborals com a conseqüència de la pandèmia fins l’1 d’octubre de 2022.

Per establir antecedents, el II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, les noves tecnologies i serveis del sector del metall que va entrar en vigor el 19 de juny de 2017 indicava que les empreses que es trobin dins els conveni havien de formar els seus treballadors  en matèria preventiva en funció de l’ofici i l’activitat que desenvolupi el treballadores, i del càrrec que ocupi la persona treballadora. En resum, la formació pels treballadors del sector del Metall que no treballen en obres de construcció estan classificades d’aquesta forma:

Formació per a personal Directiu: Tindrà una duració de 6h. En format presencial o teleformació.

Formació per a treballadors d’oficines: Amb duració de 6h amb el mateix format que l’anterior

Formació per a oficis del personal de producció i/o manteniment:  la duració serà de 20 hores presencials dividides en 12 hores de part comú o troncal i 8 hores específiques d’ofici. S’identifiquen 32 oficis dins l’àrea.

Formació per a treballadors amb funcions preventives de nivell bàsic:  una formació de 50 hores. De les quals 20 hores són presencials i 30 hores de teleformació.

Formació de Reciclatge: Constarà de 4 hores presencials i es realitzarà cada 4 anys. El personal directiu i el personal d’oficina podran realitzar la formació de reciclatge en format telemàtic.

Molts treballadors al llarg de la seva carrera professional han treballat al sector de la construcció, i altres treballadors del sector del metall potser puguin arribar a treballar en la construcció. Aquesta casuística dona importància a la taula que recull l’ANNEX III del conveni, on es recullen les convalidacions de les persones treballadores sobre la consideració del lloc de treball com a obra de construcció, i realitzin la seva activitat en un lloc de treball diferent i viceversa. A continuació, s’exposa la taula:

A més, el conveni marcava l’obligació de les empreses d’haver impartit al 100% de la seva plantilla les formacions d’obligat compliment, amb data màxima a 1 d’octubre de 2021.

A causa de la pandèmia de la COVID-19, on moltes empreses s’han vist avocades a ERTOS o en molts casos també a la suspensió temporal de l’activitat, aquest termini s’ha vist ampliat fins l’1 d’octubre de 2022.

Això significa que a la data 1 d’octubre de 2022 el 100% de la plantilla haurà d’estar formada segons les formacions que marca el IV Conveni col·lectiu estatal de la indústria, les noves tecnologies i serveis del sector del metall.

Si la seva empresa pertany al Conveni citat, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li oferirem una solució a la necessitat formativa de la seva empresa.

 

Font:

Publicado en: BOE núm. 10, de 12 de enero de 2022, páginas 2894 a 3066 (173 pág.)

Sección: III. Otras disposiciones

Departamento: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Referencia: BOE-A-2022-479

Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(7)