Una de les clares avantatges que va portar l’estat de benestar a les nostres societats va ser, sens dubte, la protecció deltreballador a la seva empresa. És obvi que no totes les empreses duen a terme aquesta protecció amb la mateixa celeritat i amb el mateix entusiasme, però el fet que en els últims anys s’hagi establert una obligatorietat legal amb grans consensos, ha permès que la cura de treballador en qualsevol empresa/strong> sigui alguna cosa real i àmpliament acceptat en la societat.

 

L’assegurança de conveni, lluny d’entendre’s com una despesa més a l’empresa, cal entendre-ho com un mecanisme legal de protecció enfront de la possibilitat que qualsevol persona treballadora pateixi una incapacitat permanent o una defunció durant l’acompliment de la seva activitat laboral.

 

L’assegurança de conveni és una protecció per a l’empresa en cas d’incapacitat o mort d’un treballador

 

Els enormes imports que suposen aquestes indemnitzacions (podent arribar a 47.000 €), en ocasions, han afectat l’estabilitat financera de les empreses generant fallida o grans contratemps econòmics, danyant la seva imatge per no poder fer front a les seves obligacions, alhora que perjudicant a treballadors i famílies al no veure satisfetes les indemnitzacions.

 

En aquest sentit, l’última reforma de la normativa contempla l’obligatorietat de cobrir les possibles indemnitzacions per mort o invalidesa permanent d’un treballador a través d’una asseguradora per tal de garantir la percepció per part de la persona treballadora d’acord amb les garanties i els capitals assegurats i d’indemnitzacions, així com els àmbits de cobertura segons el conveni col·lectiu de cada sector.

 

Hem d’aclarir que l’assegurança de conveni pot incorporar altres cobertures addicionals: incapacitat o invalidesa temporal , dietes per hospitalització , despeses d’assistència sanitària , assistència en viatge o infart , entre d’altres de totes les persones treballadores que estiguin donades d’alta en el TC2

 

En el cas que l’empresa no contractés l’assegurança de conveni estaria incomplint les seves obligacions envers els seus treballadors i això es pot considerar per la Inspecció de Treball com una falta molt greu, i pot suposar una sanció de fins a 187.000 euros. Cal destacar que els administradors de la companyia, es converteixen en Responsables civils subsidiaris .

 

 

Per aquests motius, com a empresari, és molt important conèixer a fons el conveni col·lectiu de la seva pròpia empresa i saber quines condicions expressa envers els treballadors i els seus possibles accidents que deriven en mort o invalidesa. Malgrat la seva importància, encara hi ha un gran desconeixement per part de les empreses.

 

A SETEMCAT, empresa líder en prevenció de riscos laborals , posem a disposició de tota empresa, la nostra professionalitat i experiència per realitzar aquesta tasca de revisió, assessorant sobre els detalls i cobertures de la pòlissa que han de contractar les empreses amb totes les garanties de qualitat i d’acord amb les necessitats presents en el conveni col·lectiu.

SETEMCAT està al teu costat per a la gestió i assessoria de les assegurances de conveni

Les normatives en seguretat laboral van encaminades a la protecció de les persones treballadores , però és important, que també els empresaris disposin de la protecció necessària de la mà de bons assessors en seguretat laboral que detectin les necessitats i les millors condicions a l’hora de contractar assegurances d’accidents per a la seva empresa.

 

Desde SETEMCAT i gràcies al nostre recent acord de col·laboració amb CONSULTING coven RISK posem a la seva disposició aquest assessorament, així com la contractació de l’assegurança d’accidents Conveni o de Responsabilitat Civil , per tal de protegir a l’empresa en cas d’accident o reclamació de danys per part d’un tercer.

 

SETEMCAT i CONSULTING COVEN RISK a la teva disposició per a les necessitats de la teva empresa