La formació en prevenció de riscos laborals és una obligació dels empresaris respecte als seus empleats que ve definida en la Llei de Prevenció i en els diferents Convenis Col·lectius amb la finalitat de protegir els seus treballadors.

En aquest post parlarem de la formació obligatòria en prevenció de riscos laborals en empreses dedicades a al Sector del Metall. En 2019 es va publicar el III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector de metall que modifica en alguns punts el II Conveni de 2017. El III Conveni va ampliar un any el termini perquè tot el personal de les empreses dedicades a el sector del metall estigués format en el àmbit de la prevenció de riscos laborals . D’aquesta manera, el límit per a aquesta formació de personal de el sector metall queda establert per al dia 2021.10.01, moment en el qual l’empresa ha d’acreditar que tots els seus treballadors han completat la formació corresponent en prevenció de riscos laborals.

A SETEMCATassessorem les empreses del sector metall per complir amb la normativa vigent

 

El Conveni distingeix entre empreses Metall Construcció , que treballen en obres de construcció , i Metall Indústria que no operen en la construcció. Per a cada grup, es defineix una formació laboral en prevenció de riscos laborals concreta.

Si a la teva empresa ja s’han anat realitzant cursos de formació per a la prevenció de riscos laborals en el sector metall, has d’assessorar-te sobre les convalidacions en formació laboral que s’han establert en aquest últim Conveni.

Consulta amb SETEMCAT, experts en riscos laborals, les convalidacions dels cursos de formació

També és important que tinguis en compte les necessitats de reciclatge segons la vigència d’aquests cursos de formació realitzats. De fet, s’estableix que cada quatre anys, tots els treballadors del sector metall han de complir amb un curs de formació de reciclatge obligatòria de 4 hores, que al seu torn, serà també obligat per a aquells treballadors que hagin estat fora de el sector durant un any.

En el nou Conveni, s’ha fusionat en un els cursos d’Arrencada de ferritja i de Mecanització per abrasió , una reivindicació del sector metall dels últims anys. És important destacar que per garantir la seva validesa, els cursos i participants hauran d’estar inscrits en la Fundació Laboral del Metall i impartits per centres i serveis de prevenció acreditats per a això.

Tots els cursos que s’indiquen en el Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis de sector del metall són en modalitat presencial, per aquest motiu desconfia d’aquells cursos que es puguin trobar per internet amb la modalitat en línia.

Hi ha molt per assimilar en els canvis de el nou Conveni, i poc temps per al seu compliment, així que el millor és informar-se i deixar-se assessorar per experts en prevenció de riscos laborals que coneixen a fons la legislació i t’assessoraran sobre les necessitats de cada empresa del sector metall . I recorda el termini màxim de l’u d’octubre de 2021 perquè el 100% de la plantilla de l’empresa quedi coberta en relació als cursos de formació de prevenció de riscos laborals del sector metall.