La creació de grups de WhatsApp i xarxes socials sense el consentiment explícit dels participants, no és legal

No disposar del consentiment explícit d’un participant abans de la seva inclusió en un grup de WHATSAPP es considera una infracció greu

L’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ha dictaminat que incloure un número de telèfon a un grup de WhatsApp sense permís explícit de l’usuari, és una infracció greu.

Segons informa l’edició digital de noticies de TV3, l’Ajuntament d’un poble de la província de Valladolid, va crear un grup de WhatsApp incloent 255 persones de la localitat amb la finalitat d’informar-los d’accions i actuacions d’interès local.

Un dels veïns de la població, ho va denunciar davant l’AEPD  amb l’argument que l’ajuntament  tenia les seves dades per qüestions relacionades amb sol·licituds de llicències urbanístiques, taxes, impostos municipals, etc. però en cap cas, per altres finalitats.

A més, el fet d’estar en un grup de WhatsApp, va facilitar informació dels números de telèfon de totes les persones que conformaven el grup.

Cal tenir en compte que d’acord amb la LOPD i el Reglament Europeu (RGPD), les dades personals només es podran utilitzar amb el consentiment previ i explícit de l’usuari i per a la finalitat per a la qual han estat recollides.

La creació de grups de WhatsApp o qualsevol altre xarxa social, és una pràctica habitual amb la intenció de facilitar i  agilitzar la transmissió d’ informació de manera massiva.

Caldrà doncs, informar als participants de qualsevol xarxa social, de la creació de la mateixa i de la voluntat d’integrar les nostres dades

Així mateix, abans de crear qualsevol grup en una xarxa social o d’adherir nous participants, caldrà informar de la finalitat del tractament de les dades personals i comptar amb el consentiment explícit de les persones integrants.

Xavier Mesegué Rius
Auditor LOPD
SETEMCAT