Què és un canal de denúncies? Per què has d’implementar un en la teva empresa?

Un canal de denúncies (en anglès, whistleblower) és una eina creada i dissenyada amb l’objectiu principal de dotar a totes les persones treballadores d’una empresa, i també a qualsevol que estigui relacionada amb ella, de la possibilitat de poder informar i denunciar, de manera segura, confidencial i sense por de rebre represàlies, totes aquelles irregularitats, fraus i, en general, qualsevol altre tipus de conducta inapropiada o il·legal que s’hagi produït en l’empresa. D’aquesta manera, es garanteix la prevenció i també les repercussions dels delictes, els fraus o les infraccions que s’hagin produït dins de l’organització.

La teva empresa està obligada a disposar d’un? Quins terminis tenen les organitzacions per a la seva implantació?

A Espanya, la normativa relacionada amb aquesta mena d’eines està regulada per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (també anomenada Llei de protecció de l’informant), una transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 (Directiva Whistleblowing) aprovada per la Comissió Europea durant l’any 2019. La legislació vigent estableix que, si una empresa compleix els següents requisits, haurà de comptar, obligatòriament, amb un canal d’aquest tipus:

 • Empreses amb 50 o més treballadors, independentment de les activitats que exerceixin en l’entitat.
 • Aquelles empreses que presten serveis i/o productes en qualsevol dels tres àmbits següents: mercats financers, seguretat del transport i protecció del medi ambient.
 • Empreses amb un volum de negoci igual o superior als 10 milions d’euros.
 • Administracions i entitats públiques (tant de l’Estat com de les comunitats autònomes i l’administració local) i òrgans constitucionals.
 • Universitats públiques, corporacions de dret públic i partits polítics, sindicats, patronals i fundacions.

Les empreses de més de 249 empleats i aquelles altres obligades per la seva activitat o volum de negoci, administracions i entitats públiques i la resta de les organitzacions obligades, tindran de termini fins al 13 de juny del 2023. En canvi, les empreses d’entre 50 i 249 empleats, i municipis de menys de 10.000 habitants, tindran fins a l’1 de desembre del 2023 per a fer-ho.

Què fer si la teva empresa compleix amb els requisits?

Si la teva empresa compleix amb els requisits que acabem de comentar, i obligatòriament ha d’implementar un canal d’aquest tipus, o en el cas que no compleixi aquests requisits i, per tant, no sigui obligatori, però estiguis interessat en l’obtenció d’un d’ells per a la teva entitat, es pot optar per contractar un proveïdor extern especialitzat en el disseny i la gestió de canals de denúncies, ja que aquests requereixen l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i legals.

Des de SETEMCAT estem perfectament capacitats, ja que oferim una àmplia gamma de serveis i assessorament per a ajudar la teva empresa a complir la llei i, per tant, a implementar i gestionar, de forma personalitzada, un canal de denúncies efectiu i eficient. Per això, SETEMCAT, juntament amb la seva empresa filial SIDDATOS, ha desenvolupat el programari SID CANAL DENÚNCIES.

Com et podem ajudar des de SETEMCAT en la implantació d’un Canal de Denúncies per a la teva empresa?

Des de SETEMCAT coneixem i tenim en compte totes les característiques tècniques i de seguretat que un canal de denúncies ha de tenir. Basant-nos en això, i tenint en compte la situació i les característiques específiques de cada empresa, nosaltres proporcionem un canal de denúncies eficaç i personalitzat, tal com ja hem comentat prèviament:

 • En primer lloc, oferim la realització d’una anàlisi i una avaluació de la teva empresa i els seus processos interns per a determinar el millor enfocament possible en la implementació del seu canal de denúncies, aprofitant també aquesta anàlisi per a definir els seus objectius principals i l’abast d’aquest canal.
 • En segon lloc, també t’ajudem en el disseny i la implantació del canal de denúncies. Per a això, fem servir la nostra pròpia plataforma (SID CANAL DENÚNCIES), la qual compleix amb totes les mesures de seguretat exigibles. D’aquesta manera, podem assegurar que el canal de denúncies que oferim, a part de ser efectiu i eficaç, també és un sistema segur i confidencial, que respecta la privacitat dels treballadors.
 • En tercer lloc, un cop establert el canal de denúncies, és important informar els empleats, proveïdors, clients i altres parts interessades sobre la seva existència. Tenint això en compte, volem destacar que des de SETEMCAT oferim una interessant formació sobre l’ús i la gestió del canal de denúncies.
 • Finalment, nosaltres, juntament amb la teva empresa, farem la gestió, el seguiment i el manteniment del canal de denúncies. Per tant, el mantindrem actualitzat i en compliment dels requisits ètics i legals en evolució.

A més, una vegada el canal de denúncies s’hagi implantat, sempre que es rebi una denúncia caldrà:

 • Verificar i avaluar la denúncia rebuda.
 • Prendre mesures i resoldre la denúncia corresponent.
 • Registrar i documentar el procés (registre d’activitat).

No esperis que es compleixi el termini per a la implantació d’un canal de denúncies en la teva empresa i demana pressupost sense compromís.

SETEMCAT – SID CANAL DENÚNCIES t’assessora i és al teu costat.