L’article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals indica que la formació rebuda per les persones  treballadores haurà de ser teòrica, pràctica, suficient i adequada.

Desgranant cadascun dels 4 aspectes, la formació pràctica es pot afirmar que és la gran oblidada per a la majoria d’empreses, però, es fa imprescindible per garantir uns coneixements reals, dotar d’ aptituds i actituds que capacitin la persona per crear hàbits de treball segurs  i integrar aquells elements que li permetin analitzar una situació i reaccionar adequadament davant de determinades circumstàncies.

La formació teòrica és molt útil per conèixer els riscos del seu lloc de treball i les mesures preventives necessàries, però no és suficient en el cas de tasques especialment perilloses (treballs en alçades, espais confinats, …) o ús d’equips especials (carretons, ponts o plataformes elevadores), on es requereix una formació addicional específica, sòlida i d’acompanyament, adaptant-se a l’evolució dels riscos o l’aparició d’altres de nous i repetir-se periòdicament per evitar oblits.

Fa uns dies el personal tècnic i especialitzat del departament de Prevenció de Riscos de SETEMCAT va poder comprovar que la formació pràctica en Treballs en Altura incidia de forma espectacular en els participants presents augmentant l’interès, la participació i l’aprenentatge, capacitant les persones a avaluar de manera efectiva la percepció i realitat dels riscos habituals en la seva feina.

A més, en aquesta ocasió i estimant la petició de l’ empresa, es va incorporar un mòdul de primers auxilis incidint en els possibles accidents que poden ocórrer durant els treballs.

Durant la formació pràctica de treballs en alçada, es  va mostrar i va insistir en la importància de tenir en compte, entre altres aspectes, la correcta col·locació i ús de l’arnès de seguretat, cordes i nusos, factor de caiguda, instal·lacions de capçalera, amarrament de seguretat, etc.

Els participants van tenir l’ocasió de practicar la instal·lació de les línies de vida, nusos mitjançant cordes, col·locació dels ancoratges, connectors, tècniques d’auto assegurament, ús del dissipador d’energia, hissat i maneig de càrregues en altura…

Durant  la instrucció dels primers auxilis, es va plantejar la possibilitat d’una caiguda real amb conseqüències greus, contemplant diferents escenaris i conseqüències: persona conscient o inconscient, síndrome de l’arnès, hemorràgies, fractures, obstrucció de la via respiratòria, etc.  respondre de manera positiva i eficient als danys soferts per l’ accidentat mitjançant diferents tècniques de salvament, com per exemple, exploració de la víctima i reconeixement dels signes vitals, postura lateral de seguretat, reanimació cardiopulmonar mitjançant l’ ús pràctic del desfibril·lador automàtic DEA,  maniobra d’Heimlich, etc.

L’experiència i valoració final de l’ activitat formativa de tota una jornada laboral, va resultar ser curta i més que positiva tant per a les persones participants com per a l’ equip tècnic docent podent detectar mals hàbits i percepcions errònies que podrien derivar en conseqüències mortals en el cas d’ una caiguda en treball en alçada.

Amb tot això i com a personal tècnic en prevenció de riscos laborals, volem conscienciar les empreses, les persones responsables i directives a valorar la formació pràctica com una inversió, i animar a un canvi de mentalitat en benefici de les persones treballadores i de la pròpia empresa.

A SETEMCAT t’escoltem, t’assessorem i treballem al teu costat