A fi d’acabar amb l’exclusivitat d’informació i amb l’objectiu de facilitar la portabilitat de dades a través dels diferents estats i empreses de la Unió Europea, els òrgans institucionals de la Unió han proposat una nova normativa que seria aplicable a empreses de tot tipus, posant especial èmfasi en les noves tecnologies i en la digitalització de l’economia, amb pretensions molt ambicioses en dispositius que utilitzin l’Internet of Things (IoT) o els serveis computacionals al núvol.

Aquest projecte de llei pretén incloure diferents mesures que obliguin a les empreses a compartir dades entre elles, afavorint a les PIME com a finalitat, que tendeixen a ser especialment perjudicades pel que fa a la negociació de transferències amb organitzacions més grans.

Des de la Comissió Europea s’argumenta que actualment no s’extreu tot el potencial a les dades que les empreses utilitzen a la hora de reduir els seus costos i conseqüentment incrementar l’eficiència en alguns dels seus processos, anunciant importants estalvis en moltes indústries.

El nou text normatiu permetrà per exemple accedir a les dades d’un client generats pel fabricant d’un producte a tots els actors involucrats en la cadena de valor, des que un producte és fabricat fins que es comercialitza, incloent també els serveis post venta, a la vega que és perfectament compatible amb l’actual Regulació General de Protecció de Dades  (RGPD)

L’accés a totes aquestes dades es convertirà en un avantatge competitiu de la qual totes les empreses podran beneficiar-se per igual, intentant ser el més equitativa possible i evitant deixar enrere les petites empreses que solen disposar d’un poder negociador nul vers a grans corporacions. A més a més,  també es preveu establir mecanismes de compensació per als fabricants en els casos que es prevegi necessari, convertint en no vinculants les clàusules d’intercanvi de dades que siguin considerades injustes o abusives. Així mateix, es planeja crear garanties per tal d’evitar un ús de les dades que siguin perjudicials per al fabricant, com per exemple fer competència deslleial.

També es menciona que, en ocasions excepcionals, les dades que les empreses recopilen poden arribar a ser considerades d’interès públic, podent les administracions públiques accedir a elles quan ho considerin adient, de forma gratuïta si es fan servir directament per fer front a una emergència pública. Per altres casos com evitar possibles emergències o complir mandats d’interès públic s’estableix que es podran reclamar compensacions.

Cal dir que per ara no es tracta de res més que un avantprojecte de llei que encara està prenent forma, i que posteriorment haurà de ser aprovat tant pel Consell com el Parlament Europeu per a que es torni efectiu i vinculant.

Malgrat això, des de SETEMCAT seguirem informant tan aviat tinguem nova informació i el procés es vagi materialitzant com de costum, tenint en compte que aquest procés pot prendre anys fins a oficialitzar-se.