GESTIÓ I IMPLANTACIÓ DE SEGURETAT VIÀRIA D’ACORD AMB LA NORMA ISO 39001

A tota empresa hi ha la necessitat que el seu personal realitzi desplaçaments per accedir a les seves instal·lacions.

Aquests desplaçaments es realitzen de forma, habitualment, privada i desorganitzada, atès que cada persona efectua el desplaçament en funció de les seves necessitats d’horari, lloc, preferències, … i poques vegades es té en compte la globalitat del desplaçament amb la finalitat de reduir despeses, augmentar la seguretat, reduir les emissions de contaminants al medi ambient i facilitar l’accés a la feina.

La seguretat viària no és una qüestió recent, però les activitats a nivell internacional han donat un nou impuls en l’últim decenni. Dins de la sinistralitat viària, la sinistralitat relacionada amb el treball, representa cada dia un major índex d’incidència dins de la sinistralitat laboral.

L’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva resolució 64/255, 1 de març de 2010, va proclamar el període 2011- 2020 «Decenni d’Acció per a la Seguretat Viària», amb l’objectiu general d’estabilitzar i, posteriorment, reduir les xifres previstes de víctimes mortals en accidents de trànsit a tot el món.

Tant les administracions com les empreses estan prenent consciència en els últims anys que una forma d’abordar el problema de la seguretat vial i en particular de la seguretat viària laboral implica realitzar actuacions de formació, conscienciació, etc. dins les seves activitats de prevenció de riscos laborals, duent a terme moltes empreses plans de seguretat viària, plans de mobilitat, adhesions a la Carta Europea de Seguretat Viària, etc. que comencen a donar els seus fruits.

El sistema de gestió que estableix la ISO 39001 se centra en l’organització, en els seus objectius i proposits de SV, i orienta la planificació d’activitats a un enfocament global per dur a terme un sistema segur de Seguretat Viària.

La norma és aplicable a qualsevol tipus d’organització privada o no, independentment de la seva mida o l’activitat que desenvolupa.

Plan MundialCarta europea de la seguridad vial

SETEMCAT compta amb tècnics en prevenció de riscos laborals formats a la IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT VIÀRIA d’acord amb la Norma ISO 39001 per ajudar de forma professional i personalitzada a aquelles empreses que decideixin contribuir a augmentar la seguretat viària dels seus empleats i a la vegada disminuir l’afectació al medi ambient, reduint les emissions de contaminants a l’atmosfera.

OBJETIUS DEL PLA DE MOBILITAT

 • Reduir la sinistralitat i a la vegada els costos empresarials per accidents
 • Reduir i evitar la sinistralitat del personal de l’empresa a la carretera, en els seus desplaçaments des del domicili a la feina, a la inversa, i també desplaçaments que es realitzin per compte de l’empresa, en jornada laboral
 • Facilitar els desplaçaments a la feina
 • Augmentar el temps d’oci disponible de les persones que treballen a l’empresa
 • Augmentar el grau i la qualitat de les relacions humanes entre el personal de l’empresa
 • Oferir un intercanvi d’opinions entre totes les parts per millorar encara més els aspectes de mobilitat
 • Disminuir l’afectació al medi ambient, reduint les emissions de contaminants a l’atmosfera
 • Promoure l’exercici físic i la tonificació muscular en els trajectes o des del treball.
Safety

SISTEMA DE DESENVOLUPAMENT

El sistema de seguretat viària es basa en la metodologia PDCA (Pla-Do-Check-Act), procés cíclic que exigeix un fort lideratge i compromís per part de l’alta direcció.

Plan act check
 • Identificació de l’impacte de la seguretat viària laboral dins l’organització
 • Definició de l’abast dins de l’organització (la totalitat, determinats departaments o processos, etc.)
 • Establiment del compromís per part de la direcció i definició de la política de seguretat viària
 • Determinació dels riscos i oportunitats gràcies a l’avaluació d’acompliment previ al disseny del sistema
Implantar el sistema de gestió de la Seguretat Viària de manera que es doni la capacitat suficient per operar i aconseguir a les funcions òptimes que permetin que les mesures identificades es duguin a terme i a la vegada, garantir que s’aconsegueixen els objectius i els propòsits de Seguretat viària propostes.
Controlar i avaluar l’acompliment en seguretat Viària, duent a terme auditories internes i revisions periòdiques del sistema de gestió per identificar oportunitats de millora contínua i assolir els resultats previstos realitzant els canvis necessaris en el sistema de gestió de la seguretat viària.
Millorar el sistema de gestió de la Seguretat Viària de manera contínua mitjançant l’avaluació de l’acompliment en seguretat viària comparant els objectius i els propòsits del sistema, la resposta del sistema de gestió, les deficiències i no conformitats, la identificació d’accions correctives i d’oportunitats d’accions preventives que busquin reduir la incidència de la sinistralitat viària

FACTORS INFLUENTS EN LA SEGURETAT VIÀRIA

Existeixen uns factors que influeixen de manera directa en la Seguretat Viària i que són motiu d’estudi per aconseguir, juntament amb tot el procés, l’èxit del Pla de Mobilitat

 • Percepció del risc del conductor.
 • Actituds en la conducció.
 • Factors generadors de distracció.
 • Altres factors que afecten al factor humà com la velocitat, l’alcohol, etc
 • Elements de la seguretat activa.
 • Elements de la seguretat passiva.
 • Factores de la via que afecten a la seguretat viària.
 • Riscos de las vies.
 • Diferents tipus de via.
imagen carretera