Hi ha molts factors a contemplar per tenir cura de la salut d’un treballador en el seu lloc laboral . Arran de la revolució digital dels últims anys, un dels factors de risc més rellevant, és l’ exposició a pantalles, especialment, les pantalles de visualització de dades (PVD).

Es considera que tot aquell treballador que superi les quatre hores diàries o 20 hores setmanals davant d’una pantalla, és un usuari de PVD en risc de patir els efectes nocius, entre d’altres:

  • Problemes visuals com reflexos o parpelleigs molestos
  • Fatiga mental produïda per l’excessiva intensitat de la tasca o l’absència de pauses de descans
  • Trastorns musculoesquelètics que es produeixen pel manteniment de postures prolongades, en moltes ocasions, combinat amb males postures

 

 

La possibilitat de desenvolupar trastorns derivats de l’ús excessiu de les pantalles en l’àmbit laboral , es podrà veure augmentada si la pressió de la tasca és excessiva, o si no es respecten un mínim de pauses de desconnexió. En aquest sentit, és molt recomanable, per evitar la fatiga visual i mantenir la salut ocular, fer exercicis de relaxació de la vista com aixecar la mirada de la pantalla i derivar-la a escenes llunyanes, preferiblement a l’aire exterior.

La responsabilitat, com en qualsevol aspecte relacionat amb els Riscos Laborals, és compartida entre el treballador, que ha de ser conscient de les seves mancances i els seus possibles problemes, i l’empresari, que ha de proporcionar les eines necessàries per evitar els riscos. Una de les eines més importants és la formació del treballador en la Prevenció de Riscos Laborals.

 

SETEMCAT ofereix cursos específics en Prevenció de Riscos Laborals

 

Tota la problemàtica dels riscos amb les pantalles en l’àmbit laboral , es contempla en el Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre treballs amb pantalles de visualització (BOE núm 97, de 23 d’abril). Entre d’altres punts, en relació a l’equip tecnològic de l’treballador amb PVD, el Decret determina:

 • La distància correcta entre pantalla i rostre de l’treballador ha de ser al menys de 40 cm.
 • La pantalla s’ha de regular en brillantor, contrast, mida caràcters i valorar la polaritat positiva o negativa (en la majoria de casos, és preferible la primera) tenint en compte les condicions de el lloc de treball
 • Els programes d’ordinador s’han d’adaptar a l’treballador pel que fa al seu coneixement d’usuari i a la tasca a realitzar.
 • La pantalla ha d’evitar reflexos o reverberacions molestes
 • El teclat ha de ser inclinable i independent de la pantalla per permetre una postura còmoda de braços i mans.

I en relació a l’espai de treball , per prevenir els riscos associats a les pantalles en l’àmbit laboral, s’ha de tenir en compte els següents aspectes:

 • La il·luminació ha de permetre un ambient visual adequat, si cal, s’han de cobrir les finestres amb cortines per atenuar els reflexos de la llum natural
 • El mobiliari ha de tenir un disseny ergonòmic que permeti la mobilitat del treballador així com l’aprofitament de l’espai.
 • Tot això, s’ha d’acompanyar d’una vigilància diària de possibles riscos per a garantir una salut adequada en el treball en relació a l’ús de pantalles.
 • Per conèixer més sobre el tema i descobrir quines mancances pot tenir la teva empresa, contacta amb experts en riscos laborals com SETEMCAT, assessorem empreses i oferim formació en prevenció de riscos laborals.

Tot això, s’ha d’acompanyar d’una vigilància diària de possibles riscos per garantir una salut adequada en el treball en relació a l’ús de pantalles .

Per conèixer més sobre el tema i descobrir quines mancances pot tenir la teva empresa, contacta amb experts en riscos laborals com SETEMCAT, assessorem empreses i oferim formació en prevenció de riscos laborals.