La publicació de fotografies de menors d’edat per part de les escoles sense el consentiment dels pares, mares o tutors legals dels alumnes està prohibida. Respecte a això últim, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) distingeix entre dos casos diferents:

  • Fotografies preses amb una finalitat educativa. Pel que fa a aquest primer cas, els centres educatius es troben legitimats per a la presa de fotografies dels alumnes amb l’únic objectiu d’utilitzar-les en la seva pròpia educació i aprenentatge. Només tindran accés a aquestes imatges els professors, alumnes i aquells pares, mares i tutors legals que hagin participat en les corresponents activitats educatives.
  • Fotografies preses per a la difusió del centre i de les seves activitats. En relació amb aquest segon cas, si els pares, mares o tutors legals dels alumnes ho autoritzen, les escoles poden prendre fotografies dels alumnes presents en determinades activitats i esdeveniments desenvolupats en un entorn escolar segur, i fer-les servir en un entorn obert (en la web i en xarxes socials, per exemple) per a difondre i promocionar el mateix centre i les seves activitats.

Recentment, l’AEPD ha sancionat amb 15.000 euros al Col·legi “Virgen de Europa” per haver publicat, a Facebook i WhatsApp, imatges d’un alumne menor d’edat sense el consentiment dels seus pares. De fet, en el procés d’inscripció per escrit, els pares van manifestar en el contracte que no autoritzaven el tractament d’imatges del seu fill. Per aquest motiu, en veure el succeït, van denunciar al centre educatiu.

Des de SETEMCAT volem informar, d’una banda, als centres educatius perquè siguin conscients i puguin complir en tot moment amb la legislació vigent i, d’altra banda, també a les persones responsables de menors perquè tinguin en compte el que una escola pot o no pot fer respecte al tractament d’imatges dels menors al seu càrrec.

Més informació sobre aquest tema al següent enllaç:

https://confilegal.com/20230819-15-000-euros-de-multa-al-col·legi-virgen-de-europa-per-publicar-fotos-de-un-alumno-menor-sin-autorizacion/