Prevenció Blanqueig de Capitals

Prevenció Blanqueig de Capitals2018-03-05T16:19:14+00:00

ley-prevencion-blanqueoDes de l’any 1993, la legislació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals ha anat canviant i adaptant-se als nous reptes, culminant amb l’aprovació de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Espanya, seguint la línia dels altres membres de la Unió Europea, ha endurit les seves regles i normes per a la prevenció de blanqueig de capitals, el que ha ampliat l’abast de la normativa que regula aquesta matèria, afectant a un gran nombre d’activitats i professions.

L’aplicació per part dels subjectes obligats de les mesures que obliga la legislació, degut la seva complexitat, si es fa amb el suport d’un consultor extern expert en la matèria es simplifica enormement, i a més s’evita la possibilitat de cometre errors que puguin portar a la imposició d’una important sanció.