La prevenció és un dret dels treballadors i una obligació de tots els ens: de l’empresa i de les persones que hi treballem. Així doncs, qualsevol empresa o empresari  que compti amb un o més treballadors al seu càrrec, està obligat a vetllar per la seguretat dels seus empleats i  a la vegada, a complir amb la Llei de Prevenció de riscos laborals.